Retour & garantie

Hoe kan ik een product retourneren?
Meld je retour aan via de bovenstaande link. Vul hier je e-mailadres en ordernummer in, en specificeer vervolgens in het invulveld “Items” welke producten je retourneert (titel van het product zoals deze op je orderbevestiging staat).

Wanneer kan ik mijn geld terug verwachten?
Als je retour is verwerkt storten wij het volledige aankoopbedrag, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld dat jij de overeenkomst wenst te herroepen, naar je terug. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw eigen rekening. Wij wachten met de terugbetaling tot wij de geretourneerde producten hebben ontvangen. Wij controleren na ontvangst of het artikel zich nog in de nieuwstaat bevindt.

Producten ruilen
Online gekochte producten kunnen enkel fysiek in de winkel omgeruild worden. In ieder ander geval dien je je gekochte product retour te sturen zoals hierboven beschreven, en een nieuwe bestelling te plaatsen.

Garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product hetgeen is of moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zul je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je heeft aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourformulier

Zoeken